ข้อตกลงในการใช้งาน

บริษัท ฮอท พอท จำกัด มหาชน ตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริษัทเชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญต่อท่านที่จะทราบว่า บริษัทจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นของ HOT POT ได้โดยมิต้องแจ้งให้บริษัททราบว่าท่านเป็นใคร รวมทั้งไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่าน หากท่านต้องการรับสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่าง ๆ จากทางบริษัท เราจำเป็นต้องเก็บที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ เพื่อยืนยันตัวตนการใช้งานของท่าน

อย่างไรก็ดี หากบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าเมื่อใดที่จะทำการจัดเก็บและวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทเท่านั้นเพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่านหรืออนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่มีลักษณะพิเศษได้ ในบางโอกาสบริษัทอาจให้ที่อยู่อีเมล์ของท่านแก่ องค์กรที่มีชื่อเสียง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่บริษัทพิจารณาว่าน่าจะเป้นที่สนใจต่อท่าน ในกรณีเหล่านี้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะสร้างข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

หากท่านได้ลงทะเบียนไว้กับแอพพลิเคชั่นของบริษัท ข้อมูลของท่าจะทำให้บริษัทสามารถจัดการเกี่ยวกับความสนใจของท่านได้อย่าง เหมาะสม เพื่อจะทำให้ท่านกลับมาเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่นของบริษัทได้มากขึ้นอีก อย่างไรก็ตามท่านสามารถที่จะกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขณะที่ท่านกำลังใช้งานใน แอพพลิเคชั่นของบริษัท

​ในบางโอกาสบริษัทอาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมแอพพลิเคชั่น ของบริษัท เมื่อบริษัทจะดำเนินการสำรวจดังกล่าว บริษัทจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบว่าบริษัทจะนำข้อมูลข องท่านที่ได้จากการจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ตไปใช้ดำเนินการอย่างไรการเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิด จากความสมัครใจ ดังนั้นท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

​เมื่อท่านออกจากแอพพลิเคชั่นนี้แล้ว ขอให้ท่านโปรดระมัดระวังและโปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละแอพพลิเคชั่น ที่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านต้องการเข้าไปเยี่ยมชมด้วย

​นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการ จัดโดยแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น หากท่านคิดว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น ท่านสามารถดำเนินการติดต่อเจ้า หน้าที่ของบริษัทได้ที่ Webmaster

บริษัท ฮอทพอท จํากัด (มหาชน)